Ostoskori

Polar Metalli Oy:n ja Polar Shop -verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Polar Metalli Oy
Teollisuuskylänraitti 5
94450 Keminmaa
Y-tunnus: 0679330-4

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Merit Penttilä
Polar Metalli Oy
Teollisuuskylänraitti 5
94450 Keminmaa

info@polarmetalli.fi

3. Rekisterin nimi

Polar Metalli Oy:n ja Polar Shop -verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään verkkokaupan tilausten hallintaan ja käsittelyyn sekä olemassa olevien asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, suoramarkkinointiin ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot (kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti)
  • tietoa tilauksista (kuten tilausnumerot ja tilatut tuotteet)
  • arvonta- ja kilpailuvastaustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan

  • verkkokaupan ja siihen liittyvien järjestelmien kautta
  • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
  • asiakkaan osallistuessa kampanjaan tai arvontaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia. Tilauksen tai arvontapalkinnon lähettämisen yhteydessä yhteystiedot voidaan luovuttaa kuljetusyritykselle kyseisen tilauksen toimittamiseksi vastaanottajalle.

Rekisterissä oleva henkilö voi pyytää omat tietonsa nähtäväksi tarkistusta varten ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön (ks. yllä). Asiakkaan tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa ulkomaisille yhteistyökumppaneille lainsäädännön sallimin tavoin, kun kyse on ulkomaille lähtevien tilausten hallinnoinnista. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Polar Metalli Oy:n työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille lukuun ottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia. Tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin tai muilla teknisillä keinoilla. Kaikkia asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti.